Drive Beer SRL Birra Morena IPA

Описание:

Drive Beer SRL Birra Morena IPA: Стил: India Pale Ale, Цвят:  Светла, Обем: 330мл, Алкохол: 6,8%.

Свържете се с нас