Този уеб сайт е официалната интернет страница на магазин „Ванкаро“ и на магазин „1001 БИРИ“.

Уважаеми потребители,

Молим Ви да насочите своето внимание към условията за използване на този сайт.

Съдържание

Екипът на „Ванкаро“ и „1001 БИРИ“ полага всички усилия съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, да бъде съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да бъдем уведомени своевременно. Разположената в сайта информация е предоставена само с информативна цел. Претърпените вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, публикувана в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. „Ванкаро“ и „1001 БИРИ“ си запазва правото да редактира публикуваната на сайта информация, включително да прекратява достъпа до нея по всяко време и като има задължението да вземе всички разумни мерки с цел публикуване на сигурна и качествена информация.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на „Ванкаро“ и „1001 БИРИ“. За предварително разрешено ще се счита документи и информация, класифицирани като публични, в случаите, когато е цитиран техния източник.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Когато посещавате интернет страницата на „Ванкаро“ и „1001 БИРИ“, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставената в него информация.